znak střediska
35. středisko Junáka
Π

Junák, 35. středisko J. Rady Praha

Co u nás najdete

Už někdy vaše děti byly v indiánské sauně, zkoušely chodit na sněžnicích, postavily stan, rozdělaly oheň, lasovaly, byly v lanovém centru, účastnily se charitativních akcí jako je Květinkový den, zpívaly při kytaře, navázaly přátelství na celý život?

Naše středisko nabízí celoroční program pro děti všech věkových kategorií, jehož součástí jsou:

Jednou týdně pestrý 2hodinový program v prostorách našich kluboven.

Měsíčně jednodenní i vícedenní výpravy do přírody a za různými zajímavostmi.

Letní tábory ve stanech a v indiánských tee-pee.

Zimní výpravy s možností lyžování.

Individuální přístup ke každému členovi, přátelský dětský kolektiv.

Možnost všestranného vyžití dítěte činnostmi z různých oblastí sportu, kultury, výtvarných technik, přírodovědy, …

Zajímavé hry podněcující dětskou fantazii, tajemství, které děti mohou odkrývat pomocí celoročních či táborových her.

Celoroční činnost jednotlivých oddílů

Na schůzky se scházíme pravidelně každý týden ve školním roce. Kulíšci se schází v pondělí od 17:30 do 19:00 v Dětské, Vlčáci v úterý ve stejný čas tamtéž. Lišáci a Střelka pak v úterý od 16:30 do 18:00 v Donovalské. Cena za celoroční činnost je 1500 Kč na rok, s možnými slevami např. pro sourozence, a zahrnuje kromě jiného veškeré schůzky v našich klubovnách.

Více informací o oddílech

Více informací o klubovnách

Co je skauting

Skauting je otevřená organizace s více než 100letou tradicí, která je založena na hodnotách jako přátelství, spolupráce a tolerance. Přesto nabízí dětem atraktivní různorodé zážitky.

Skauting je o setkávání dětí a dospělých všeho věku spojených skautskou myšlenkou.

Je to způsob, jak ukázat, co v sobě každý skrývá, a příležitost dokázat, co dovede.

Je pro všechny, kteří mají zájem zažít dobrodružství a najít přátele. Jeho program je rozdělen do věkových skupin tak, aby každé věkové kategorii naplnil její zájmy.

Jako největší dětská organizace v České republice je Junák – český skaut součástí celosvětového skautského hnutí. členové mají možnost setkávání se skauty z celého světa.

Každý člen má možnost seberealizace a podílí se na utváření programu.

Více o skautingu na www.skaut.cz

Je těžké stát se plnohodnotným, samostatným a osobitým člověkem s vlastním názorem na svět. Junák toto umožňuje prostřednictvím komplexního působení na vývoj jednotlivce již od dětství. Projevuje se celoročním vlivem na psychický a fyzický rozvoj jedince, završeným táborovým pobytem v přírodě, kde si každý může ověřit znalosti získané na schůzkách, ale i ve škole, či jiných zájmových činnostech, kroužcích apod. Dítě, svěřené do péče vůdců, získává znalosti prostřednictvím různých her a aktivit vždy zaměřených na rozvoj pozitivních vlastností, znalostí, zodpovědnosti, přátelství, spolupráce, apod., a to ve vztahu nejen k přírodě, ale i všeobecně ke světu kolem nás jako takovému, a v neposlední řadě ve vztahu k sobě samému. Dítě tak postupem času získává přehled, jaké to je pracovat sám nebo pracovat v týmu, pro jaké věci má předpoklady a jak těchto svých rozvíjejících se předností může využít ve vlastní prospěch (např. budoucí profesní uplatnění) i ve prospěch své skupiny , oddílu a v budoucnu ve prospěch společnosti.

Žádný vůdce oddílu nemůže tvrdit, že efektivita tohoto působení je stoprocentní, že z každého, kdo projde všemi stupni výchovy Junáka, se stane onen plnohodnotný, úspěšný člověk, který si umí poradit v jakékoliv situaci. Ale každý vůdce vám řekne, že když se stávají z vlčat skauti a ze světlušek skautky, tak se aktivně a bezplatně podílejí na malých velkých změnách naší společnosti, ať už se to týká ochrany přírody, charity, každodenní pomoci druhým v nouzi, rozvoje sportovních a zábavných aktivit v místě působení oddílu nebo „jen“ poskytováním morální opory svým blízkým, známým i neznámým lidem. A když se ve finále podíváme na obyčejného skauta ve věku 14–15 let, uvidíme většinou mladého člověka s výraznými rysy dospělosti, který sice dělá chyby, ale je schopen se z těchto chyb poučit a který si umí vážit života svého, ale i života druhých.

Na co se nás rodiče ptají

Kdo jsme? Jsme jedna z organizačních složek spolku Junák – český skaut, jež se dále dělí do oddílů, ve kterých jsou děti rozčleněné podle svého věku.

Kdo se o děti stará? Tým zkušených a spolehlivých vedoucích, kteří se dlouhodobě věnují práci s dětmi a mládeží a prošli odbornou přípravou pro práci s nimi i zdravotnickými kurzy.

Kde nás najdete? Naše středisko disponuje dvěma klubovnami ve Strašnicích a na Jižním Městě, a také táborovou základnou v krásném prostředí České Kanady v Jižních Čechách.

Podporuje nás

 

Městská část Praha 10, Hlavní město Praha a soukromí dárci.