znak střediska
35. středisko Junáka
Π

Oddíly

Na středisku působí celkem 4 oddíly, dva pro starší a dva pro mladší děti. Všechny oddíly jsou smíšené (pro kluky i pro holky). Celkem oddíly mají asi 80 členů ve věku 5–18 let. Oddíly působí ve dvou klubovnách ve Vršovicích a na Jižním Městě.

Světlušky a vlčata — věk 5–11 let

305. smečka vlčat a roj světlušek

Termín schůzek:pondělí 17.30–19.00
Klubovna:Dětská 7
Kontakt:Milan Válek, mob. 776887831
valekmilan@seznam.cz
www stránky:http://vlcata305.trilogic.cz/

309. oddíl Lišáci

Termín schůzek:úterý 16.30–18.00
Klubovna:Donovalská 53
Kontakt:Benjamin Hejda, mob. 608 349 486
b.hejda@gmail.com
www stránky:http://309lisaci.wz.cz/

Skauti a skautky — věk 10–16 let

305. oddíl Vlčáci

Termín schůzek:úterý 17.30–19.00
Klubovna:Dětská 7
Kontakt:Jakub Hajič, mob. 737 641 643
skauti305@gmail.com
Jiří Jechumtál, mob. 732 332 831
jiri.jechumtal@seznam.cz
www stránky:https://vlcaci305.skauting.cz

309. oddíl Střelka

Termín schůzek:úterý 16.30–18.00
Klubovna:Donovalská 53
Kontakt:Marek Soukup, mob. 605 924 252
soukupm@seznam.cz
www stránky:http://strelka.skaut.org/